Afic verzekeringen  info@afic.nl      Afic verzekeringen  058 - 767 65 70      Afic verzekeringen
VOORWAARDEN
de voorwaarden van onze partners


Formulieren & Voorwaarden

Schadeformulier
Hier kunt u het complete Europees schadeformulier downloaden noodzakelijk bij aanrijdingen. Let op juiste invulling van het formulier en ondertekening. Zorgt u er ook voor dat alle betrokken partijen een kopie ontvangen.
Download schadeformulier (PDF)

Dienstverleningsdocument
Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst deze informatie te verstrekken.
Dienstverleningsdocument AFIC (PDF)